zarząd

prof. Tadeusz Markowski – Prezes

Mariusz Grudzień – Wiceprezes

Lesław Wais – Sekretarz

Roman Dec – Skarbnik

prof. Andrzej Bonusiak – Członek Zarządu

Mirosław Sałak – Członek Zarządu