szkolenia dla nauczycieli

W dniach 17-21. 11.2017 r. w miejscowości Iwonicz-Zdrój odbyło się szkolenie dla 27 nauczycieli ze Wschodu (Ukrainy), pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim.

Prowadzący dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR i dr Rafał Mazur przeprowadzili 25 godz. kursu doskonalenia znajomość języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli uczących języka polskiego i w języku polskim w szkołach oraz placówkach oświatowych na Ukrainie.

Program szkolenia został podzielony na trzy bloki tematyczne:

I – Dwujęzyczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego,

II – Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego,

III – Historia, geografia, kultura Polski w nauczaniu szkół polskich i polskojęzycznym
w krajach post-radzieckich.

W treściach programowych zostały ujęte zagadnienia:

1. Dwujęzyczność.

2. Certyfikacja.

3. Standardy wymagań egzaminacyjnych poziomujących znajomość języka polskiego jako obcego

4. Uczenie się i nauczanie języka jako obcego.

5. Tworzenie przykładowych szkiców konspektowych.

6. Wybrane metody aktywizujące.

7. Tworzenie własnych projektów .

8. Planowanie lekcji. Scenariusz/ konspekt lekcji.

9. Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji.

10. Wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury Polski w nauczaniu polskim i polsko-języcznym na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.

11. Praktyczne tworzenie własnych projektów edukacyjnych.

12. Planowanie i wprowadzanie treści z zakresu historii, kultury, geografii, itp., korelacje treściowe w praktyce.