kontakt

nasz adres:

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia
“WSPÓLNOTA POLSKA”

Dom Polonii
35-064 Rzeszów
ul. Rynek 19, skr. poczt. 699

dane kontaktowe:

tel.: +48 (17) 862-01-74,
tel./fax: +48 (17) 862-14-51
wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl
mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl

formularz kontaktowy